Blogroll

Saturday, October 29, 2011

CONTOH KARANGAN LAPORAN

Contoh Karangan Laporan.
Tajuk : Andaikan bahawa anda setiausaha sesuatu persatuan di sekolah anda. Anda dikehendaki menyediakan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut .Sediakan laporan itu selengkapnya.
Rangka:
1.Pendahuluan:
penubuhan persatuan-anggota persatuan-tujuan penubuhan
2.Isi
a) kegiatan-peraduan menulis esei tentang sains-pemenang
b) ceramah -pensyarah dari USM
c) gotong-royong membersihkan kawasan sekolah
d) lawatan ke Taman Ular
3.Penutup
-berterima kasih kepada guru penasihat.
KARANGAN
Laporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Bandar Tasek Mutiara
Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 2005.Anggota-anggota persatuan ini berjumlah 60 orang. Mereka terdiri daripada pelajar Tahun Empat hingga Tahun Enam. Persatuan ini dibentuk untuk meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Selain itu ,melalui persatuan ini,pelajar dapat bertukar-tukar pendapat tentang pelajaran masing-masing.
Persatuan ini telah menjalankan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2010.Kegiatan-kegiatan tersebut berbentuk akademik dan bukan akademik. Kegiatan pertama yang kami jalankan ialah”Peraduan Menulis Esei Tentang Sains”.Sambutan yang ldiberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan. Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tahun Enam Aspirasi.
Kami juga menganjurkan ceramah tentang sains dan matematik .Ceramah ini disampaikan oleh pensyarah dari Universiti Malaysia. Selain itu ,kami turut mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Kami memperindahkan kawasan taman pra dengan menanam berbagai jenis bunga dan menamakan pohon-pohon tersebut mengikut istilah sains.
Pada cuti penggal kedua persekolahan,kami mengadakan lawatan ke Taman Ular di Batu Pahat. Sebagai hasil lawatan ini,kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan yang dijalankan oleh pihak Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia di situ.
Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan-kegiatan yang kami jalankan .Kami juga berterima kasih kepada guru penasihat,Cikgu Syarafuddin yang banyak memberikan bimbingan kepada kami.
Disediakan oleh, 28 Julai 2011

_______________
(xxxxxxxxxxxxxx)
Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains
Sekolah Kebangsaan Bandar Tasek Mutiara, Pulau Pinang

BAHAN KSSR

(NEW)
*Elemen Merentas Kurikulum - (Kemaskini Jun 2011)
*Panduan dan Peraturan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
*Surat pekeliling ikhtisas bil 11_2010
*Pekeliling Pelaksanaan KSSR PENDIDIKAN KHAS Tahap 1
*Surat Siaran Pelaksanaan Modul Elektif KSSR
*Konsep KSSR

TAHUN 2 ( NEW )
*Panduan Guru BM Thn 2 SK
*Panduan Guru BM Thn 2 SJK
*Bahan Taklimat KSSR Tahun 2 - (Kemaskini Jun 2011)
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SJKC) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SJKT) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Matematik Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Islam Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Moral Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Visual Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Muzik Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Sains & Teknologi Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Arab Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SK) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SK) Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Iban Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pendengaran Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Penglihatan Tahun 2
*Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pembelajaran Tahun 2

TAHUN 1
*Bahan Sokongan KSSR BM Tahun 1Bahan Sokongan KSSR BI Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR BC Tahun 1 SJKC
*Bahan Sokongan KSSR BC Tahun 1 SK
*Bahan Sokongan KSSR BT Tahun 1 SJKT
*Bahan Sokongan KSSR BT Tahun 1 SK
*Bahan Sokongan KSSR BA Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Islam Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Matematik Tahun 1 Versi BM
*Bahan Sokongan KSSR Matematik Tahun 1 Versi BC dan BT
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Penglihatan Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Pembelajaran Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Sains Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 1
*Bahan Sokongan KSSR Muzik Tahun 1Bahan Sokongan KSSR Seni Visual Tahun 1
*Lagu BM
*Senarai Nilai-nilai Murni

Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran KSSR>>TAHUN 2 ( NEW )
*Dokumen Standard Prestasi BM Tahun 2 SK
*Dokumen Standard Prestasi BM Tahun 2 SJK
*Dokumen Standard Prestasi BI Tahun 1 dan Tahun 2 SK
*Dokumen Standard Prestasi BI Tahun 1 dan Tahun 2 SJK
*Dokumen Stardard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 dan Tahun 2 SK
*Dokumen Stardard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 dan Tahun 2 SJK
*Dokumen Standard Prestasi Tamil Tahun 2 SK
*Dokumen Standard Prestasi Tamil Tahun 2 SJK
*Dokumen Standard Prestasi Matematik Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Jasmani Tahun2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Islam Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver BM
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver BC
*Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver Tamil
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Seni Visual Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver BM
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver BC
*Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver Tamil
*Dokumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

TAHUN 1
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SJK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SJK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SJKC
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SJKT
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SK
*Dokumen Standard Bahasa Iban Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 (Mei 2011)
*Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BC
*Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BT
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BC
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BT
*Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BC
*Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BT
*Dokumen Standard Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 1
*Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 - Versi BM
*Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BC *Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BT *Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BM
* Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BC
* Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BT Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Pendidikan Khas - Masalah Penglihatan

SATU MALAYSIA

SATU MALAYSIA

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Enterprise Project Management